Chính Sách Bảo Mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Ninja Van là nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm các loại cho khách hàng thông qua trang web hoặc ứng dụng được thiết lập bởi hoặc cấp quyền cho Ninja Van. Khi khách hàng đăng ký tài khoản thành viên, hoặc gửi thông tin liên hệ hoặc đặt hàng tới chúng tôi, các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Họ tên;
 • Thông tin giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Số điện thoại;
 • Địa chỉ email;
 • Địa chỉ giao hàng;
 • Thông tin tài khoản ngân hàng; và
 • Bất kỳ thông tin nào khác có thể được yêu cầu một cách hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chúng tôi cung cấp hàng hóa cho thành viên.

Đây là các thông tin mà Ninja Van cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản hoặc đặt hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Việc khách hàng đăng ký thành viên trên trang web hoặc ứng dụng của Ninja Van được hiểu là thành viên đã đồng ý với chính sách bảo mật này của Ninja Van.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng tài khoản, đặt hàng dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ninja Van về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ khách hàng, đảm bảo giao hàng kịp thời và thành công cũng như cải thiện chất lượng của Ninja Van, cụ thể trong như nội dung sau:

 1. Quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của Ninja Van và tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ;
 2. Nâng cao hiệu suất của quy trình giao hàng;
 3. Theo dõi lộ trình giao hàng cho khách hàng;
 4. Thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn đặt hàng hoặc giao hàng;
 5. Liên lạc với khách hàng để nhận phản hồi sau hoặc trong khi giao hàng;
 6. Trả lời và xử lý các truy vấn và yêu cầu của khách hàng;
 7. Tiến hành điều tra liên quan đến tranh chấp, thanh toán hoặc gian lận;
 8. Giải quyết khiếu nại, vấn đề hoặc tranh chấp;
 9. Tạo điều kiện liên lạc giữa tài xế và khách hàng;
 10. Giám sát hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại và tương tác với khách hàng để đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu suất;
 11. Cung cấp thông báo và phản hồi truyền thông;
 12. Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về vị trí, sở thích, nhân khẩu học và để cải thiện việc cung cấp sản phẩm và trải nghiệm khách hàng tại các điểm tiếp xúc tương ứng;
 13. Xử lý mọi khiếu nại và thanh toán bảo hiểm có thể phát sinh theo chính sách của Ninja Van;
 14. Mục đích pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc có được tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp);
 15. Kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ và lưu giữ hồ sơ;
 16. Đáp ứng hoặc tuân thủ bất kỳ quy tắc, luật, quy định, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn hiện hành nào được ban hành bởi bất kỳ cơ quan pháp lý hoặc quy định nào ràng buộc với Ninja Van; và
 17. Mục đích liên quan hợp lý đến những điều đã nói ở trên;
 18. Để tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng trang web, ứng dụng cũng như các dịch vụ khác của Ninja Van (như được xác định trong Điều khoản sử dụng);
 19. Để xử lý các đơn đặt hàng khách hàng gửi qua hệ thống Ninja Van. Khoản thanh toán cho đơn hàng đã đặt qua hệ thống Ninja Van sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Ninja Van;
 20. Để giao các sản phẩm đã đặt qua hệ thống Ninja Van. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba để giao sản phẩm tới khách hàng (ví dụ: đối tác chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi);
 21. Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;
 22. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để quản lý tài khoản (nếu có) với chúng tôi; xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán khách hàng thực hiện trực tuyến; kiểm toán việc tải xuống dữ liệu từ hệ thống; cải thiện bố cục và/hoặc nội dung của các trang web, ứng dụng và tùy chỉnh chúng cho người dùng; xác định khách truy cập trên hệ thống; thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của chúng tôi; cung cấp cho khách hàng thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng khách hàng có thể thấy hữu ích hoặc khách hàng đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên bán thứ ba hoặc của chúng tôi, miễn là khách hàng cho biết rằng khách hàng không phản đối việc liên hệ với các mục đích này;
 23. Khi khách hàng đăng ký tài khoản với Ninja Van hoặc thỉnh thoảng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân thông qua hệ thống, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi email tiếp thị và/ hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong email. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của khách hàng để gửi các bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên quan của chúng tôi; và
 24.  Trong các trường hợp đặc biệt ngoại lệ mà Ninja Van có thể bị yêu cầu phải tiết lộ các thông tin cá nhân, như khi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn một đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc cho mục đích thực thi pháp luật, hoặc để hoàn thành các yêu cầu và điều kiện pháp lý và luật định (ví dụ như Ninja Van có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan thuế, hải quan hoặc cơ quan tư pháp).

Khi sử dụng Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích trên, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng qua thư thông thường, fax, e-mail, SMS, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên được Ninja Van cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ninja Van. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ninja Van không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên, trừ trường hợp theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật hoặc cho các chủ thể sau nhằm thực hiện các mục đích sử dụng thông tin nêu trong Chính sách bảo mật này:

 1. Các công ty con, công ty liên kết và nhân viên của chúng tôi;
 2. Các đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi;
 3. Tổ chức, cá nhân tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi, như luật sư, kiểm toán viên và quản lý sổ sách; 
 4. Các cơ quan hành chính, ủy ban luật định hoặc cơ quan hành pháp liên quan theo các quy định pháp luật áp dụng; và 
 5. Bất cứ bên nào khác mà thành viên đã đồng ý việc tiết lộ thông tin.

Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

Ninja Van sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ninja Van sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ninja Van.

Ninja Van yêu cầu thành viên, khi đăng ký là thành viên hoặc lên đơn hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan của mình, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và được cập nhật mới nhất của những thông tin này. Ninja Van không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy thông tin cá nhân do thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu hoặc lên đơn hàng là không đúng với yêu cầu này.

Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Cho mục đích sử dụng thông tin nêu trong Chính sách bảo mật này, Ninja Van có thể phải chuyển ra ngoài biên giới Việt Nam các dữ liệu cá nhân do thành viên cung cấp.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng/thành viên sẽ được lưu trữ đến khi dữ liệu cá nhân của khách hàng không còn cần thiết cho các mục đích liệt kê trên và cho mục đích hoạt động hoặc pháp lý nào của Ninja Van (ngay cả sau khi khách hàng đã xóa tài khoản hoặc ngừng đặt đơn hàng trên trang web, ứng dụng của Ninja Van), trừ khi khách hàng rút lại đồng ý và có yêu cầu Ninja Van xóa dữ liệu cá nhân của thành viên. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ninja Van.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

 • Địa chỉ: Số 117/2D1 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Email: vn-privacy@ninjavan.co  
 • Điện thoại: 1900.886.877

Phương tiện và công cụ để tiếp cận, chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân và/ hoặc yêu cầu Ninja Van thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 ngoài phạm vi cam kết như chính sách bảo mật này đến bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Ninja Van. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ninja Van sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email tiếp nhận yêu cầu/ phản hồi/ khiếu nại: vn-privacy@ninjavan.co 

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Ninja Van cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Ninja Van cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Ninja Van sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.

Bước 2: Bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Ninja Van tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.

Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Ninja Van, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về Chính sách bảo mật này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: vn-privacy@ninjavan.co.

Quyền của Ninja Van

THÀNH VIÊN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NINJA VAN CÓ QUYỀN TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN DO THÀNH VIÊN CUNG CẤP CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH PHÁP, LUẬT ĐỊNH, HÀNH CHÍNH, THUẾ, TƯ PHÁP HOẶC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KHÁC HOẶC CHỦ SỞ HỮU QUYỀN LIÊN QUAN, NẾU NINJA VAN CÓ CƠ SỞ HỢP LÝ ĐỂ TIN RẰNG VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN DO THÀNH VIÊN CUNG CẤP LÀ CẦN THIẾT CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ NGHĨA VỤ, YÊU CẦU HOẶC SẮP XẾP, DÙ LÀ TỰ NGUYỆN HAY LUẬT ĐỊNH, NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC HỢP TÁC VỚI LỆNH, ĐIỀU TRA VÀ/ HOẶC YÊU CẦU CỦA CÁC BÊN ĐÓ. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, THÀNH VIÊN ĐỒNG Ý SẼ KHÔNG KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN VÀ/ HOẶC TỪ BỎ QUYỀN KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN CHỐNG LẠI NINJA VAN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN DO THÀNH VIÊN CUNG CẤP TRONG NHỮNG TÌNH HUỐNG NÀY.

Cập nhật Chính sách

Ninja Van bảo lưu quyền được điều chỉnh Chính sách bảo mật này tùy từng thời điểm theo quy định của pháp luật. Chính sách bảo mật điều chỉnh sẽ được cập nhật trên trang web hoặc ứng dụng của Ninja Van.

Chính sách bảo mật có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.

 

LIÊN HỆ

Nhận thêm thông tin

Chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn nhanh nhất có thể

TRƯỢT LÊN